Sudoku cấp độ khó - Có bao nhiêu hình thái thách thức từ ô số chuyên gi...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

Sudoku cấp độ khó - Phân tích các hình thái mà một ô số chuyên gia tiềm ẩn. Rất hay và thử thách.
Số ẩn, số duy nhất, XY Wing, suy luận loại dần ứng viên và Nishio. Quá thách thức. Chúng ta cùng xem xét qua nhé.

Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com
Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn
#Sudokuha #Sudoku #ExpertSudoku

Sudoku New York Times - Khó - 24/7/2020 - Live. Ô số gài ở giao thoa 9 đ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 24/7/2020.
Nếu quý vị đã theo dõi và cùng chơi cùng rèn luyện với Sudokuha đến giờ này thì chắc chắn giải ô số Sudoku là không khó nữa. Đều có biện pháp giải hết. Tinh nhanh thì giải lẹ không thì chỉ mất thêm ít thời gian thôi. Chắc chắn là không bí và bỏ ván cờ.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 23/7/2020 - Live. Cặp 48 ẩn là dấu ấn của ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 23/7/2020.
Mọi ứng viên số đều bị loại dần và mở được ô số. Điều này cho thấy sự ràng buộc quá hay của ô số!
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Popular Posts