Sudoku New York Times - Khó - 24/7/2020 - Live. Ô số gài ở giao thoa 9 đ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 24/7/2020.
Nếu quý vị đã theo dõi và cùng chơi cùng rèn luyện với Sudokuha đến giờ này thì chắc chắn giải ô số Sudoku là không khó nữa. Đều có biện pháp giải hết. Tinh nhanh thì giải lẹ không thì chỉ mất thêm ít thời gian thôi. Chắc chắn là không bí và bỏ ván cờ.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 23/7/2020 - Live. Cặp 48 ẩn là dấu ấn của ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 23/7/2020.
Mọi ứng viên số đều bị loại dần và mở được ô số. Điều này cho thấy sự ràng buộc quá hay của ô số!
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 22/7/2020 - Live. Ẩn cặp 76, X wing vào gi...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 22/7/2020.
Ô số rất thú vị. Đi các bước căn bản tìm ra đúng số 4. Dò thêm mới các bước khác nữa mới có manh mối giải. Vậy ô số hay quá rồi.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 21/7/2020 - Giải trực tiếp. Ô số hay quá! ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 21/7/2020.
Có X wing của 6, rồi nhiều cặp và đặc biệt là cặp 18 của khối 5.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 20/7/2020 - Giải trực tiếp. Quá khó đó!

Uh, ngay những phút đầu đã có thể phát hiện được cặp 15. Nhưng điều này tôi lại không nhìn ra. Đáng tiếc thật.

Popular Posts