Sudoku New York Times - Khó - 9/7/2020 - Live. Mong giải dưới 5 phút!


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 9/7/2020.
Nếu đã nhanh nhạy thì giải vài phút cho ô khó là có thể đúng không?
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 8/7/2020 - Live. Về cuối ván, khối 3 tuyệt...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 8/7/2020.
Đúng là cặp 19 và loại dần 9 để mở toang cánh cửa cuối ván tuyệt hay.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 6/7/2020. Có giao giữa các khối loại ứng v...

Giờ là sao giải được nhanh chứ nếu cứ áp dụng các phương pháp mình dùng để giải thì đâu có cần phải nhức đầu suy nghĩ gì. Trước sau gì cũng giải ra dù là chuyên gia. Vấn đề là nếu mất quá lâu không tìm ra nguyên nhân dễ nản lòng.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 5/7/2020. Khối 6 đặc biệt để mở ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 5/7/2020
Khối 6 đặc biệt để mở cho cả 3 khối 3, 6 và 9
Sau một thời gian thuần thục sẽ tiếp tục với các trò chơi số khác trong đó sẽ nghiên cứu môn bài Tiến Lên và cờ tướng. Quý vị cùng chờ đợi và cùng chơi nhé.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 2/7/2020. Dễ!Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 2/7/2020

Sau một thời gian thuần thục sẽ tiếp tục với các trò chơi số khác trong đó sẽ nghiên cứu môn bài Tiến Lên và cờ tướng. Quý vị cùng chờ đợi và cùng chơi nhé.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 3/7/2020. Khối 5 là khối đặc biệt giúp mở ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 3/7/2020.
Ô số cũng khá hay nhưng cũng gói gọn ở cặp số và 3 ô 3 thôi.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 2/7/2020. Khối 1 và hàng 7 rất hay để hoàn...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 2/7/2020.
Khối 1 và hàng 7 rất hay để hoàn thành mở các ô số! Rồi phải kể đến các cặp số khác nữa.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 1/7/2020. 3 ô 3 số khối 7 là mấu...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 1/7/2020
Cứ những phương pháp căn bản áp dụng thì ô chuyên gia cũng thành dễ. Khoảng 15 tháng 7 sẽ bắt đầu thêm môn mới để rèn luyện. :)
Sau một thời gian thuần thục sẽ tiếp tục với các trò chơi số khác trong đó sẽ nghiên cứu môn bài Tiến Lên và cờ tướng. Quý vị cùng chờ đợi và cùng chơi nhé.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 1/7/2020. Ô số hôm nay hay lắm!

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 1/7/2020.
Nhiều suy luận để loại dần số ứng viên để mở số. Hay đến phút cuối.
3 số trên cùng một hàng nằm trong một khối luôn rất lợi hại.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng cho ngày mới!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 30/6/2020. Nên rèn luyện kiên nhẫn, không ...

Sắp tới có kế hoạch sẽ chinh phục môn Tiến Lên và Cờ Tướng. Quý vị cùng theo dõi và cùng luyện tập nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 29/6/2020. X Wing và nhìn nhanh ...

Cùng nhau chơi và suy luận từ những hình thái phổ biến thì sẽ cùng nhau tiến bộ và mức độ chuyên gia cũng trở nên dễ dàng.

Sudoku New York Times - Khó - 27/6/2020. Cũng chỉ làm khó đôi phút thôi. :)

Nếu khó thì cũng nản mà dễ quá thì thấy cần tìm cái gì mới để trinh phục. Sắp tới sẽ cùng chơi và nghiên cứu cờ Tiến Lên nhé. :)

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 26/6/2020. Tìm ẩn số ô số hôm nay

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 26/6/2020

Sau một thời gian thuần thục sẽ tiếp tục với các trò chơi số khác trong đó sẽ nghiên cứu môn bài Tiến Lên và cờ tướng. Quý vị cùng chờ đợi và cùng chơi nhé.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 26/6/2020. Khởi đầu nhìn từ số cho trước, ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 26/6/2020.
Khởi đầu thì nhìn từ số đã cho trước để mở số nhưng về cuối thì lại nhìn từ những ứng viên của ô số để mở sẽ được nhanh hơn.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 25/6/2020. Cặp trùng và 3X3 giải...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 25/6/2020
Vẫn là cặp trùng và 3 ô 3 số loại dần các số ứng viên để mở số. Khi thuần thục thì giải sẽ nhẹ nhàng thôi.

Sau một thời gian thuần thục sẽ tiếp tục với các trò chơi số khác trong đó sẽ nghiên cứu môn bài Tiến Lên và cờ tướng. Quý vị cùng chờ đợi và cùng chơi nhé.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 25/6/2020. Ô số mức độ khó của NYT thường ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 25/6/2020.
Ô số mức độ khó của NYT thường rất hay. Cùng nhìn nhận những manh mối trong ô số nhé.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 24/6/2020. 3 khối 2, 5, 8 là khở...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 24/6/2020
Chính cũng vẫn là cặp, 3 ô 3 số...
Sau một thời gian thuần thục sẽ tiếp tục với các trò chơi số khác trong đó sẽ nghiên cứu môn bài Tiến Lên. Quý vị cùng chờ đợi và cùng chơi nhé.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Killer Sudoku cấp độ khó 1 - Rất hay và gay cấn! Cùng suy luận và giải ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Killer Sudoku cấp độ khó 1 - Rất hay và gay cấn lúc ban đầu. Quý vị cùng suy luận và giải nhé.

Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com.
Bấm đăng ký để cùng chơi và cùng tiến bộ nhé. Cảm ơn quý vị.
#Sudokuha #Sudoku #KillerSudoku

Sudoku New York Times - Khó - 24/6/2020. Mời quý vị cùng giải ô số hôm nay

Chắc cũng chỉ nói tới X wing của 2 trong khối 5 và 8 để mở 2 cho khối 2 là điểm hay.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 23/6/2020.


Sudoku New York Times - Khó - 23/6/2020. Mời quý vị cùng giải ô số hôm nay


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 22/6/2020. 
Cặp 19 trong khối 2 tuyệt vời. Đương nhiên phải kể đến những manh mối dẫn dắt khác.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 22/6/2020. Cặp 39 tìm ra cho khố...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 22/6/2020

Các manh mối mở dần dẫn dắt để mở được cặp số 39 trong khối 7 hàng 9 là mấu chốt mở ra ô số.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 22/6/2020. Sẽ thế nào? Khối 5 quá đặc biệt!

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 22/6/2020. 
Từ manh mối của khối 5 rồi manh mối khối 7 là mở được toàn ô số.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 21/6/2020. Ô số thế nào đây? Mở ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 21/6/2020
Cặp 28 khối 2 cột 4 là mấu chốt đầu tiên. Rồi ứng viên số 7 của khối 2 loại đi 7 khối 1 để mở 7 là mấu chốt lớn nhất để đi đến mở được hết các ô số hôm nay.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 21/6/2020. Cặp 35 là manh mối chính?

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 21/6/2020.
Suy luận của hàng 9 là hay nhất cho ô số hôm nay.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 20/6/2020. Ô số thế nào đây?

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 20/6/2020
Nếu chúng ta thường xuyên chơi rồi thì những manh mối căn bản để suy luận đã nằm lòng.
Xin cảm ơn quý vị đã cùng chơi. Kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 20/6/2020. Hàng 9 và cột 1 có những điểm s...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 20/6/2020.

Phút thứ 9:00 lại mở được 1 cho khối 8 thật là cách nhìn nhận hay.
Hàng 9 và cột 1 có những điểm suy luận đáng giá. Ô số hôm nay xếp vào dạng hay và có thách thức cao đó.

Mở được 7 khối 7 do loại được 5 ở phút 17:20 là một phát hiện thật đáng giá. Đây là phát hiện để mở được các số còn lại.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 15/6/2020. Ô số hôm nay thế nào?

Cặp 12 giải quyết ô số hôm nay

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 14/6/2020. Ẩn số là ứng viên 5 c...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 14/6/2020
Nhiều suy luận nhưng vẫn gói gọn ở cặp, 3 ô 3 số và kết hợp ràng buộc những manh mối này để mở số.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 12/6/2020. Loại được ứng viên số 8 trong k...


Thật sự ô số khá hay. Loại được số ứng viên 8 trong khối 1 mở được 9 và ô số giải quyết được từ manh mối này.

Sudoku New York Times - Khó - 11/6/2020. Ô số hôm này thế nào đây?

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 11/6/2020.
Cặp nhiều. Đáng nói là cặp 59 cột 9 để có 5 cho khối 6.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 10/6/2020. Cũng không gây cản tr...

Mức chuyên gia nhưng khá dễ nếu mở hỗ trợ số ứng viên (Nếu không vẫn dễ và mất thời gian hơn chút thôi.)

Sudoku New York Times - Khó - 06/6/2020. Có vẻ ô số hôm nay quá dễ?


Mức độ khó nhưng không dùng gì ngoài cặp số trùng

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 05/6/2020. Thử thách ô số hôm na...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 05/6/2020
Về cuối manh mối đáng giá là X wing của 9. Còn các trường hợp suy luận loại dần số ứng viên thì áp dụng triệt để nên mở số không quá khó.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 05/6/2020. Cặp 45 và 89 là manh mối chính

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 05/6/2020.
Cặp 45 trong khối 3 và 89 cột 1 là manh mối chính
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Popular Posts