Giải ô số Sudoku cấp độ khó - Giải nhanh như thế nào?

Giải ô số Sudoku cấp độ khó.

Ngoài việc suy luận nhanh nhạy (Tuỳ tính cách mỗi người và tập luyện) thì nhìn nhận ra các trạng thái đặc biệt để suy luận đã rút ngắn thời gian giải.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts