Giải ô số Sudoku cấp độ khó - Thử sức với số mở không giải thích với số...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Giải ô số Sudoku cấp độ - Thử sức với số mở không giải thích khi số chọn hiển thị vị trí xuất hiện của nó để tham chiếu. Nếu bạn đã hiểu được số mở cho ô trống từ hình hiển thị, bạn đã tăng mức độ suy luận và cấp bậc giải ô số rồi đó. :) Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts