Sudoku cấp độ trung bình - Giải ô số Sudoku - Học được 3x3 và phương phá...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Trong quá trình giải có nhiều tình huống suy luận và học hỏi. Đặc biệt như 3x3 và phương pháp tiếp cận các điểm nóng.

Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com
Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts