Sudoku khó - Giải ô số với các thủ thuật cặp số loại suySudoku ha Đam mê - Học hỏi Trong quá trình giải, đặc biệt về gần cuối có những tình huống loại suy được những số khác từ cặp số đã có là điều đáng học. Chúc các bạn vui vẻ. Có thể có những điều mình không nhìn nhận ra nên các bạn có thể góp ý nhé. Tham khảo thêm www.sudokuha.com hoặc yêu cầu góp ý email sudokuha247@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Popular Posts