Giải số số trí tuệ Killer Sudoku - Cấp độ khó 1 - Tính toán, suy luận và...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi Giải số số trí tuệ Killer Sudoku - Cấp độ khó 1 - Tính toán, suy luận và ghi nhớ Tăng cường thêm 2 phương pháp căn bản nữa. Một là tìm lồng có 2 ô đặc biệt như 3 hoặc 4 hoặc 3 ô cho 23 và 24. Hai là tìm ô dư hoặc thiếu khi phát hiện trong khối, cột hoặc hàng hoặc nhiều khối nhiều hàng. Các bước tiếp theo thì áp dụng kết hợp với quy luật giải Sudoku.
Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com - Gia nhập Zalo giải Sudoku https://zalo.me/g/ucuplt735 Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts