Mở ô số Sudoku cấp độ khó - Bạn tin không khi có gần 10 cặp số để loại suy

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

Mở ô số Sudoku cấp độ khó - Bạn tin không khi có gần 10 cặp số để loại suy.
Thật là ván lý thú. Khi đã giảm đi các trường hợp và mở cặp số thì đã có tới gần 10 cặp để giải quyết ô số.


Gần 10 cặp số để suy luận :)Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com
Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts