New York Times Sudoku Puzzle - Cấp độ trung bình - Thử thách ngày 14 thá...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi New York Times Sudoku Puzzle - Cấp độ trung bình - Thử thách ngày 14 tháng 3 năm 2020 Các hình thái X Wing đặc biệt các bạn. Bạn theo dõi để thấy sự lý thú của loại suy luận này. Tuy là mức độ trung bình nhưng mình cũng thấy khó hơn mức độ trung bình từ những trang khác. Do New York Times chỉ chia 3 cấp độ còn các chỗ khác chia 4 hoặc 5 cấp độ lận. Cùng theo dõi nhé! https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com Ủng hộ đăng ký kênh nhé

No comments:

Post a Comment

Popular Posts