New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 17/3/2020

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 17/3/2020
Cũng mang lại một số thách thức khi giải ha các bạn. :) Nếu có được gợi ý từ các bạn sẽ làm nhanh hơn. Vì nhiều con mắt để ý sẽ đương nhiên nhìn nhận ra nhiều hình thái suy luận ơn.
Tuy là mức độ trung bình nhưng mình cũng thấy khó hơn mức độ trung bình từ những trang khác. Do New York Times chỉ chia 3 cấp độ còn các chỗ khác chia 4 hoặc 5 cấp độ lận.
Cùng theo dõi nhé!
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh nhé

No comments:

Post a Comment

Popular Posts