New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 18/3/2020

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 18/3/2020
Ván này cũng nhiều thách thức. Giải khá tốt về mặt thời gian. Các bạn chú trọng đến cặp trùng, cặp số, số cho hàng cho cột cho khối, X wing chắc chắn sẽ giải được và tiến bộ nhanh.
Đừng quên luôn luôn tìm lại từ những manh mối số hay ghi chú mới mở nhé. Đó là chìa khoá đó.
Cùng theo dõi nhé!
Tuy là mức độ trung bình nhưng mình cũng thấy khó hơn mức độ trung bình từ những trang khác. Do New York Times chỉ chia 3 cấp độ còn các chỗ khác chia 4 hoặc 5 cấp độ lận.
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh nhé


No comments:

Post a Comment

Popular Posts