Sudoku cấp độ chuyên gia - Phát hiện cặp số trùng rồi X wing thật sự giả...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi Sudoku cấp độ chuyên gia - Phát hiện cặp số trùng rồi X wing thật sự giải quyết ván cờ. Trong tình thế tìm số khó khăn, đã phát hiện ra cặp số 12 và từ manh mối này đã lần ra dần được các ô. Thật là lý thú. Bạn cũng quan sát hình thái X Wing thật đặc biệt.


No comments:

Post a Comment

Popular Posts