Sudoku cấp độ cực khó - Quá nhiều tình thế đến phút cuối

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Sudoku cấp độ cực khó - Quá nhiều tình thế đến phút cuối

Làm sao để nhìn nhanh hơn thôi chứ khó đến vầy là cùng. :)
Khó đến nước này rồi còn cần nhìn nhận ra XY Wing mới có hướng đi tiếp


Cách 2 để đi tiếp là lý luận từ cặp 17 hàng 2 cột 5. 7 ở vị trí này sẽ dẫn đến trùng 6 cột 6. Nên phải là 1 ở chỗ cặp 17 ô tô vàng đỏ này thôi


No comments:

Post a Comment

Popular Posts