Sudoku cấp độ dễ - Chỉ dùng 2 phương pháp đơn giản giải New York Times S...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi Sudoku cấp độ dễ - Chỉ dùng 2 phương pháp đơn giản giải New York Times Sudoku Puzzle mức độ dễ. Bạn nghĩ bạn không thể suy luận để giải ô số trí tuệ Sudoku? Bạn không biết các phương pháp giải ô số thế nào? Bạn chỉ cần thuần thục 2 phương pháp bạn sẽ giải được toàn bộ ô số Sudoku mức độ dễ. Nếu coi xong vẫn không biết thì xem thêm từ trang thông tin điện tử Sudokuha bên dưới. Hoặc bạn gửi vào nhóm Zalo mình giúp hướng dẫn nhé. Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com - Gia nhập Zalo giải Sudoku https://zalo.me/g/ucuplt735 Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts