Sudoku cấp độ khó - Bạn thử New York Times Sudoku Puzzles đi!

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Sudoku cấp độ khó - Bạn thử New York Times Sudoku Puzzles đi!
Thử nhanh ván cờ và cũng không gặp khó khăn gì. Bạn thử xem. Có khúc mắc gửi Zalo nhóm dưới mình hỗ trợ.

Bạn có thể thử New York Times Sudoku Puzzles tại https://www.nytimes.com/puzzles/sudoku/hard
Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com - Gia nhập Zalo giải Sudoku https://zalo.me/g/ucuplt735
Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts