Sudoku cấp độ khó - Mỗi ván có một thách thức riêng

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi Sudoku cấp độ khó - Mỗi ván có một thách thức riêng. Gay cấn đi tìm XYZ Wing và XY Wing. X Wing thì dễ nhìn ra hơn. Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com - Gia nhập Zalo giải Sudoku https://zalo.me/g/ucuplt735 Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts