Sudoku cấp độ khó - Toàn cặp số để suy luận

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi Sudoku cấp độ khó - Toàn cặp số để suy luận.


Cặp 29 của hàng loại đi 2 dư ta có số 4 của ô

Tương tự nếu suy luận theo cặp 37 hoặc 2 cùng hàng đã loại 2 có 4


Nhiều cặp số tìm ra để suy luận kết thúc ván cờ
Nếu chúng ta chơi kín kẽ, loại đi những số không thể xuất hiện thì chỉ vài cặp số trùng để suy luận cũng giải quyết được ván khó rồi.


Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts