The Guardian Sudoku 4759 - Cấp độ khó - 27 tháng 3 năm 2020


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

The Guardian Sudoku 4759 - Cấp độ khó - 27 tháng 3 năm 2020
Tìm tới cặp trùng 16 trong khối 6 là mấu chốt của ô số hôm nay
Các bạn cùng theo dõi giải ô số nhé.
Tham khảo thêm https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Tương tác viết bình luận, bấm like và đăng ký kênh nhé.
Xin cảm ơn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts