The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 21/3/2020

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 21/3/2020
Các dạng suy luận X Wing hay so số cho cột và hàng như vầy rất hữu dụng các bạn. Giúp giải được ô số và là bước khá căn bản đó.

Lần ra các số khá tốt. Gần về cuối chỉ là tham chiếu bỏ 3 đi thì không làm trước, đi tìm sự ràng buộc khác khó hơn làm mất các chục phút. :) Cuối cùng cũng nhìn ra. Hơi tiếc. Vậy mới thú. :) Đừng quên luôn luôn tìm lại từ những manh mối số hay ghi chú mới mở nhé. Đó là chìa khoá đó. Tuy là mức độ trung bình nhưng mình cũng thấy khó hơn mức độ trung bình từ những trang khác. Do New York Times chỉ chia 3 cấp độ còn các chỗ khác chia 4 hoặc 5 cấp độ lận. Cùng theo dõi nhé! https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com Ủng hộ đăng ký kênh nhé

No comments:

Post a Comment

Popular Posts