The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 22/3/2020

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 22/3/2020
Rất nhiều cặp số trùng để suy luận loại suy. Mức độ trung bình nhưng chỉ có 1 số 1 cho trước. Khó đó chứ. Các bạn thử tự giải xem có gặp khó khăn gì không? Nếu chưa được thì xem lại video này để học hỏi thêm hoặc các video ở mức độ khác nữa của kênh Sudokuha nhé.

Đừng quên luôn luôn tìm lại từ những manh mối số hay ghi chú mới mở nhé. Đó là chìa khoá đó.
Cùng theo dõi nhé!

https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts