The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 24/3/2020


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 24/3/2020
Sự trú ẩn của các cặp ghi chú, khi phát hiện ra số trùng để loại các số khác cho hàng cho cột và cho khối. Đặc biệt ván này có cặp trùng 39 hàng 3 khối 3. 59 của hàng 7. Tiếp theo lại 39 cột 9. Ván được mở ra từ đó.
Đừng quên luôn luôn tìm lại từ những manh mối số hay ghi chú mới mở nhé. Đó là chìa khoá đó.
Cùng theo dõi nhé!
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts