The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 30/3/2020 - Medium mà...


Đáng ghi nhận 3 ô 3 số của 569 khối 7. Cho ra được nhiều kết quả.
Mức độ trung bình mà khá khó các bạn. 2 tình huống X wing nếu nhìn không ra chắc phải mất hàng giờ để giải. Cùng theo dõi và thưởng thức nhé!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts