The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 31/3/2020 - Cặp 89 qu...

Tìm ra cặp 89 ở cột 7 và tìm ra 3 cho cột đó là bước mở đáng giá nhất cho ô số hôm nay

Mời các bạn theo dõi giải ô số nhé. Chúc vui vẻ!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts