Cho bạn bắt đầu làm quen Kakuro nhẹ nhàng - Dễ - Giải trí nhé!Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi Cho bạn bắt đầu tìm hiểu Kakuro nhẹ nhàng - Dễ - Giải trí nhé. Làm quen với lại các số như 3 4 16 17 phân cho 2 ô, 6 7 23 24 cho 3 ô và một số thủ thuật khác để nâng hạng nhé. Thử sẽ biết! :) Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com - Gia nhập Zalo giải Sudoku https://zalo.me/g/ucuplt735 Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts