Kakuro cấp độ trung bình- Nghe - nhìn nhận - suy ngẫm :)

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Kakuro cấp độ trung bình- Nghe - nhìn nhận - suy ngẫm :)

#Kakuro #7T7 #GiảiÔSố
Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com - Gia nhập Zalo giải Sudoku
https://zalo.me/g/ucuplt735
Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts