Killer Sudoku khó mức 1 - Khởi phát hơi vô vọng - Có manh mối phát triể...Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi Killer Sudoku khó mức 1 - Khởi phát hơi vô vọng - Có manh mối phát triển cao trào. :) Hay quá! Các bạn theo dõi nhé. Kiên nhẫn, vận động suy nghĩ, tìm tòi sự ràng buộc của các số trong lồng trong khối hàng và cột. Kết quả giải ra rất chặt chẽ và cũng khá nhanh phải không quý vị? Mấu chốt của ô số nằm ở đâu các bạn? Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com - Gia nhập Zalo giải Sudoku https://zalo.me/g/ucuplt735 Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn #Sudokuha #Sudoku #KillerSudoku

No comments:

Post a Comment

Popular Posts