NYT Sudoku - Khó - 18/4/2020. Ô số hôm nay có làm khó được bạn không?

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách ngày 18/4/2020

Ô số hôm nay dễ quá phải không?

Mong là các bạn thấy niềm vui trong việc giải ô số. Nếu có khó khăn các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hoặc viết ghi chú mình sẽ hỗ trợ bạn từng bước để tiến bộ.

#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku

https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com

Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts