NYT Sudoku - Khó - 19/4/2020. Chỉ sợ xác định ràng buộc mở số sai chứ ô ...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách ngày 19/4/2020.
Chỉ sợ xác định ràng buộc mở số sai chứ ô số không khó.
Các bạn không dùng hỗ trợ "Auto candidate mode" thì giải mất bao lâu?
Mong là các bạn thấy niềm vui trong việc giải ô số. Nếu có khó khăn các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hoặc viết ghi chú mình sẽ hỗ trợ bạn từng bước để tiến bộ.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts