NYT Sudoku - Khó - 20/4/2020. Số 4 duy nhất của hàng 1 khối 1 là điểm kh...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách ngày 20/4/2020.

Số 4 duy nhất của hàng 1 khối 1 là điểm khai thông mở ô số
Mong là các bạn thấy niềm vui trong việc giải ô số. Nếu có khó khăn các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hoặc viết ghi chú mình sẽ hỗ trợ bạn từng bước để tiến bộ.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts