NYT Sudoku - Khó - 22/4/2020. Tìm được 4, 1, 3, 5 rồi cặp 25 khối 7 là n...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

NYT Sudoku - Khó - 22/4/2020. Tìm được 4, 1, 3, 5 rồi cặp 25 khối 7 là những tình tiết hữu dụng nhất.

Ván tương đối khó và thách thức. Quý vị cùng thưởng thức nhé.
Ván này căng. 7 và 9 chỉ một số cho trước. Thách thức hôm nay là không đơn giản nếu không tập trung.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts