NYT Sudoku - Khó - 24/4/2020. 3 ô 3 số khối 7 nhờ X wing 1 và 5. X wing ...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 24/4/2020
Rất nhiều cặp như 19, 25, 56, 49... 3 ô 3 số 125 khối 7 nhờ X wing 1 và 5. X wing 2 và 5 của 3 khối 7 8 9 nữa để tìm ra 2 và 5. Khá thú vị.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts