NYT Sudoku - Khó - 25/4/2020. Ức chế quá vì nhìn ra số duy nhất chậm quá.

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 25/4/2020
Ức chế quá vì nhìn ra số duy nhất chậm quá nhưng đó lại thách thức và là sự cuốn hút khi giải ô số. Luôn luôn là vậy, khi giải xong mới chất vấn lại tại sao không nhìn ra nhanh hơn. Trong vô vọng thì chỉ biết tìm manh mối cặp trùng, 3 ô 3 số, x wing, xy wing, xyz wing nhưng lại là số duy nhất sau khi đã có tham chiếu của 7. Làm căng đầu tìm manh mối mà ai ngờ đâu không phải quá khó. :) Thật uổng vì phải mất thời gian lâu tìm kiếm.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts