NYT Sudoku - Khó - 27/4/2020. Nhìn ra được 6 và 3 không?


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 27/4/2020.
Số 6 rồi 3 tìm ra là bước ngoặc của ván cờ.

#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts