NYT Sudoku - Khó - 29/4/2020. Tham chiếu tốt thì giải ô số không khó đún...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 29/4/2020. Giải mà dễ quá cũng không phê :) mà khó quá thì có khi đến nản. :) Đó là sự cuốn hút của việc giải ô số Sudoku.

Gia nhập nhóm Google meeting đối thoại cùng giải chung nhé
-
https://meet.google.com/soq-bpya-ivs?... (Liên kết kết thúc khi giải ô số Sudoku trực tiếp xong. Mời quý vị cùng tham gia lần sau nhé.)
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.


No comments:

Post a Comment

Popular Posts