The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 10/4/2020. Ván rất hay!


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 10/4/2020.

Mình hài lòng với cách giải của mình. Tiếc nhất là tìm ra số 8 cho khối 3 quá mất thời gian do không lược bỏ sô 7 trong khi đã có thể lược bỏ được từ khi mở 7 trong khối 6.
Nếu live stream mà có các bạn cùng chơi thì điều này ai cũng có thể nhìn thấy và mách mình có phải vui hơn không. :) 

Số 2 là số duy nhất của khối 9 hoặc XYZ 158 trong khối 9. 8 của khối 3 tìm ra sớm thì quá đỡ mất thời gian. :)

Mong là các bạn thấy niềm vui trong việc giải ô số. Nếu có khó khăn các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hoặc viết ghi chú mình sẽ hỗ trợ bạn từng bước để tiến bộ.

https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts