The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 11/4/2020. Nhìn ra 3 ô 3 số ...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 11/4/2020.


Đáng chú ý - 3 ô 3 số 239 trong hàng 7 là mấu chốt giải ô số này.

Nếu live stream mà có các bạn cùng chơi thì điều này ai cũng có thể nhìn thấy và mách mình có phải vui hơn không. :)


Mong là các bạn thấy niềm vui trong việc giải ô số. Nếu có khó khăn các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hoặc viết ghi chú mình sẽ hỗ trợ bạn từng bước để tiến bộ.

https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com

Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts