The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 12/4/2020. Cũng 3 ô 3 số?


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 12/4/2020.
Bạn hãy thưởng thức sự bí mật 3 ô 3 số nhé. :)

Hy vọng mình giải ô số Sudoku một cách chơi thật để các bạn cùng vảm nhận và cùng giải. Các bạn có thể nhìn ra được hướng tốt hơn hoặc học được từ cách lập luận của mình để tiến bộ.

Mong là các bạn thấy niềm vui trong việc giải ô số. Nếu có khó khăn các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hoặc viết ghi chú mình sẽ hỗ trợ bạn từng bước để tiến bộ.

https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com

Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts