The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 13/4/2020 - X wing, cặp trùn...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 13/4/2020. Ô số hôm nay được tiếp cận đúng những điểm nóng nên suôn sẻ hơn. Thách thức cũng nhiều ví dụ như có X wing, giao thoa giữa các khối tìm ra số 8 cho khối 7 hoặc số 8 duy nhất cho cột 3. Số 1 khối 9 nhờ cặp trùng 73 của khối 3 cột 8. Các cặp số trùng 69 và nhiều căn cứ khá hay. Hy vọng mình giải ô số Sudoku một cách chơi thật để các bạn cùng cảm nhận và cùng giải. Các bạn có thể nhìn ra được hướng tốt hơn hoặc học được từ cách lập luận của mình để tiến bộ. Mong là các bạn thấy niềm vui trong việc giải ô số. Nếu có khó khăn các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hoặc viết ghi chú mình sẽ hỗ trợ bạn từng bước để tiến bộ. https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts