The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách ngày 16/4/2020


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách ngày 16/4/2020

Cặp ố 48 trong hàng 6 là mấu chốt của ô số. Nhiều cặp 23 nữa. X Wing cũng có 2 lần suy luận. Bạn xem xét quá trình giải ô số nhé.

Mong là các bạn thấy niềm vui trong việc giải ô số. Nếu có khó khăn các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hoặc viết ghi chú mình sẽ hỗ trợ bạn từng bước để tiến bộ.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku

https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts