The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 07/4/2020.


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 07/4/2020. Điểm chú ý: Đếm được 9 cho khối 1. Ghi chú 2 con cho số 2 khối 3 và 6 để tham chiếu tiếp. Mở được 6 cho khối 4... và các cặp trùng. Mong là các bạn thấy niềm vui trong việc giải ô số. Nếu có khó khăn các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hoặc viết ghi chú mình sẽ hỗ trợ bạn từng bước để tiến bộ. https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts