The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 09/4/2020.


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi

The New York Times Sudoku - Khó - Thử thách 09/4/2020.

Mở được các số và cặp cho khối 2, XYZ wing ở cột 9 hoặc X Wing tìm ra số 9 khối 9. Số 1 đếm được cho khối 8 về cuối là điều đáng ghi nhận.

Mong là các bạn thấy niềm vui trong việc giải ô số. Nếu có khó khăn các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hoặc viết ghi chú mình sẽ hỗ trợ bạn từng bước để tiến bộ.
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts