The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 07/4/2020.Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Trung bình - Thử thách 07/4/202


Dạng đặc biệt ban đàu của khối 4, cặp trùng 17 và 56 của khối 2 và 8 và số 4 đếm được cho khối 3...
Mong là các bạn thấy niềm vui trong việc giải ô số. Nếu có khó khăn các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hoặc viết ghi chú mình sẽ hỗ trợ bạn từng bước để tiến bộ.
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ mình nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts