Sudoku New York Times - Khó - 31/5/2020. Giao thoa giữa các khối để mở 2...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 31/5/2020.
Giao thoa giữa các khối để mở 2 chúng ta nên thuần thục hướng suy luận này
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 31/5/2020. Có số ghi chú hạn chế...

Giải nhanh thì cũng thấy thoải mái nhưng không nhớ được mình đã trải qua những khó khăn nào. :)

Sudoku New York Times - Khó - 30/5/2020. Cứ vịn vào những manh mối mà lo...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 30/5/2020.
Ô số khá hay! Cùng với số ứng viên ghi chú đã giúp giải nhanh ô số.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 30/5/2020. Mở về cuối rồi mà vẫn...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 30/5/2020
Cặp số rồi 3 ô 3 số... cứ vậy mà loại dần số ứng viên để mở số. Tuyệt.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 28/5/2020. Ứng viên trong khối c...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 28/5/2020
Bước rất căn bản, ứng viên trong khối nằm trên cùng hàng cùng cột lược giản đi và giao giữa các khối kiểu như X wing luôn là lợi thế lúc đầu để mở số hoặc có cặp trùng hoặc 3 ứng viên dùng để loại suy.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 29/5/2020.

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 29/5/2020.
Về cuối máy có trục trặc tí nên không kịp chào tạm biệt quý vị. Kinh chúc quý vị nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại lần giải tiếp theo.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 28/5/2020. Giải pháp đoán 1 trong 2. Cách ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 28/5/2020.
Ai có phương pháp khác trao đổi nhé!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 27/5/2020. Cặp 79 tuyệt, sau đó ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 27/5/2020
Nếu giải không dùng hỗ trợ số ứng viên ghi chú chắc lý thú hơn nhưng phải mất nhiều thời gian hơn để tìm ra manh mối.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 26/5/2020. Cặp trùng, 3 ô 3 số.....


Nếu chọn ghi chú các số ứng viên tự động thì việc suy luận từ những ứng viên cũng giúp giảm thời gian giải rất nhiều.

Sudoku New York Times - Khó - 27/5/2020. Phải kể đến cặp 68 và 76, 368 c...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 27/5/2020.
Phải kể đến cặp 68 và 76, 368 của cột 4. Hay!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 26/5/2020. Đủ thách thức để vượt qua tốt v...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 26/5/2020.
Những số cho trước của khối nằm trên một hàng hay cột thì trước sau gì cũng có giao giữa 3 khối để mở được số.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 25/5/2020. Cặp trùng và 3 ô 3 số...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 25/5/2020
Ván có thách thức như vầy cũng vừa phải. Có X wing, cặp số nhiều...
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 25/5/2020. Với 21 số cho trước là khó rồi!

Nếu như cùng quan sát giải ô số bạn nghĩ phút bao nhiêu thì có cách mở số nào trước hay có manh mối tốt hơn?

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 18/5/2020. X wing, XYZ wing, 3 ô...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 18/5/2020
Một ô số có nhiều hình thái để loại suy vầy thì quá hay rồi. Tuyệt!
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 21/5/2020. Có cách nào khác để k...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 21/5/2020
Có cách nào khác để không phải làm phép thử?
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 22/5/2020. Số 7 duy nhất bí mật?


Sudoku New York Times - Khó - 22/5/2020. Số 7 duy nhất bí mật?

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 20/5/2020. Ô số tuyệt vời! Đủ cá...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 20/5/2020
Ô số tuyệt vời! Đủ các trạng thái để suy luận
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 21/5/2020. Ô số hôm nay phải là mức độ chu...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 21/5/2020.
Cặp 45 trong khối 5 đáng nói. Tuy nhiên XYZ wing loại 5, rồi rất nhiều tình tiết nữa mới mở được số. Vậy là ô số quá tuyệt!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 20/5/2020. Rất nhiều cặp 12, 78, 89... và ...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 20/5/2020. Rất nhiều cặp 12, 78, 89... và 3 ô 3 số. Tuyệt!
Ô số hôm này sắp xếp rất hay để tìm bí mật các cặp và 3 ô 3 số (5 lượt tìm ra)
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 19/5/2020 No. 324. Thích ô số lắm!

Khối 7 là mấu chốt mở ra các hướng khác để mở ô số mức độ chuyên gia hôm nay

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 18/5/2020 No. 333.


Cấp độ chuyên gia luôn là thử thách lớn cho người chơi.
Bạn dùng phép thử chưa? Thử để suy luận. Đây cũng là một phương pháp đó quý vị.

Sudoku New York Times - Khó - 19/5/2020.

Ô số hôm nay là dạng khó đó. Có đến 4 hay 5 lần suy luận kiểu X Wing hay giao giữa các khối để mở số và giới hạn ghi chú.

Sudoku New York Times - Khó - 18/5/2020. Bí mật ô số hôm nay?


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 18/5/2020
Rất nhiều cặp hạn chế các ghi chú khả dụng để mở số

Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 17/5/2020 No. 332. Bạn thấy ô số...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 17/5/2020 No. 332. Bạn thấy ô số hôm nay thế nào?
Cặp 58 cột 1 và cặp 29 hàng 4 là những phát hiện đặc biệt giúp ích mở số
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Los Angeles Times Sudoku - Expert - 15/5/2020. Giải không lời :)


Sudoku New York Times - Khó - 15/5/2020. Thử giải với Auto candidate mode


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 15/5/2020.
Muốn nhanh hơn nữa, chắc có lẽ ban đầu không nên suy luận từ số khả dụng ghi chú mà nên so hàng cột từ số đã cho và cặp trùng.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 14/5/2020. Cặp trùng 29, 3 ô 3 số và vô số...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 14/5/2020. Cặp trùng 29, 3 ô 3 số và vô số cặp giới hạn.
Hôm nay tìm được mấu chốt của ván cờ cặp 29 khá nhanh nên ô số được mở trong giới hạn 30 phút.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Sudoku New York Times - Khó - 13/5/2020. X wing của 9, cặp 24 rồi đếm đư...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 13/5/2020.
X wing của 9, cặp 24 rồi đếm được 9. Quá hay, quá bí mật!
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

NYT Sudoku - Khó - 12/5/2020. Nếu quý vị giải ít hơn 30 thì góp ý, chậm ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 21/5/2020. Ô số hôm nay là thách thức đó.
Nếu quý vị giải ít hơn 30 thì góp ý, chậm hơn thì tham khảo cách giải.
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

NYT Sudoku - Khó - 11/5/2020. Mấu chốt của ô số hôm nay?


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 11/5/2020.
Phải chăng là X wing của 2 của khối 7 và 8 để tìm ra 2 khối 9? Bạn nghĩ sao?
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

NYT Sudoku - Khó - 10/5/2020. Mức khó mà dễ? Giải dưới 15 phút được không?


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 10/5/2020.
Nhìn ra X wing là chuyện nhỏ. Mức khó mà dễ? Giải dưới 15 phút được không?
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

NYT Sudoku - Khó - 09/5/2020. Quá thách thức!


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 09/5/2020.
Phải dùng phép thử để có số 3 khối 2. Rồi 3 ô 3 số cột 1. Giới hạn dần tìm ra các số.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

NYT Sudoku - Khó - 08/5/2020. Bao nhiêu cặp 24 để mở ô số này?


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 08/5/2020. Bao nhiêu cặp 24 để mở ô số này?
Muốn giải nhanh, bỏ bước dò lại rất dễ phạm quy. Ô số tiềm ẩn nhiều thách thúc đúng không?
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

NYT Sudoku - Khó - 07/5/2020. Bí mật là mở được số 4. Nó nằm ở đâu đây?

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 07/5/2020. Bí mật là mở được số 4. Nó nằm ở đâu đây?
Thoạt nhìn không nghĩ có thể đếm được số 4. Quý vị theo dõi nha.
Cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mong luôn được đồng hành và đăng ký kênh.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

NYT Sudoku - Khó - 06/5/2020. Giao giữa 2 khối, khối 2 và khối 8 ta có 2...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 06/5/2020. Giao giữa 2 khối, khối 2 và khối 8 ta có 2 cho khối 5. Tuỳ chúng ta dựa vào điểm nào để suy luận miễn mở được số là đạt.

Cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mong luôn được đồng hành và đăng ký kênh.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Kakuro cấp độ trung bình - Nghe diễn giải cũng mệt. Tự ngẫm nghĩ và ngh...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Kakuro cấp độ trung bình - Nghe diễn giải cũng mệt. Tự ngẫm nghĩ và nghe nhạc nhé. :)
Số khả dụng của hàng cột, giao nhau hoặc hợp số, rồi tìm khả năng duy nhất. Nhiêu thôi giải được được ô số Kukaro mức trung bình rồi.
Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com - Gia nhập Zalo giải Sudoku
https://zalo.me/g/ucuplt735
Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

NYT Sudoku - Khó - 05/5/2020. Thoạt nhìn dễ, giải đầy thách thức.


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 05/5/2020. Nhìn dễ, giải đầy thách thức. Đằng nào mình cũng đã bỏ thời gian giải, rút ra được mấu chốt nằm ở như hình gợi ý. Ô số như vầy mới thấy đã. Rút kinh nghiệm làm sao nhìn nhận được trường hợp này nhanh hơn. Mà thực tế thì lại có muôn vàn trường hợp. :) Vậy mới lý thú.

Cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mong luôn được đồng hành và đăng ký kênh của quý vị.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

NYT Sudoku - Khó - 04/5/2020. X wing 6 khối 1 2 3. Cặp trùng, 3 ô 3 số k...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 04/5/2020. X wing 6 khối 1 2 3. Cặp trùng, 3 ô 3 số khối 3...
Tất nhiên cùng với một số sự ràng buộc giới hạn số khả dụng để mở số nhanh.
Cám ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mong luôn được đồng hành và đăng ký kênh của quý vị.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

Popular Posts