Kakuro cấp độ trung bình - Nghe diễn giải cũng mệt. Tự ngẫm nghĩ và ngh...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Kakuro cấp độ trung bình - Nghe diễn giải cũng mệt. Tự ngẫm nghĩ và nghe nhạc nhé. :)
Số khả dụng của hàng cột, giao nhau hoặc hợp số, rồi tìm khả năng duy nhất. Nhiêu thôi giải được được ô số Kukaro mức trung bình rồi.
Các bạn tìm hiểu thêm qua www.sudokuha.com hoặc email sudokuha247@gmail.com - Gia nhập Zalo giải Sudoku
https://zalo.me/g/ucuplt735
Bấm đăng ký để câu lạc bộ Sudokuha phát triển nhé. Cảm ơn các bạn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts