Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 17/5/2020 No. 332. Bạn thấy ô số...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 17/5/2020 No. 332. Bạn thấy ô số hôm nay thế nào?
Cặp 58 cột 1 và cặp 29 hàng 4 là những phát hiện đặc biệt giúp ích mở số
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts