Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 25/5/2020. Cặp trùng và 3 ô 3 số...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 25/5/2020
Ván có thách thức như vầy cũng vừa phải. Có X wing, cặp số nhiều...
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts