Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 27/5/2020. Cặp 79 tuyệt, sau đó ...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 27/5/2020
Nếu giải không dùng hỗ trợ số ứng viên ghi chú chắc lý thú hơn nhưng phải mất nhiều thời gian hơn để tìm ra manh mối.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts