Los Angeles Times Sudoku - Chuyên gia - 28/5/2020. Ứng viên trong khối c...

Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
Los Angeles Times Sudoku - Expert - 28/5/2020
Bước rất căn bản, ứng viên trong khối nằm trên cùng hàng cùng cột lược giản đi và giao giữa các khối kiểu như X wing luôn là lợi thế lúc đầu để mở số hoặc có cặp trùng hoặc 3 ứng viên dùng để loại suy.
#sudokuha #Sudoku #LATimesSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts