NYT Sudoku - Khó - 01/5/2020. Quan sát khối 3. Cặp 78 và 3 ô 3 số đã giú...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 01/5/2020.
Quan sát khối 3. Cặp 78 và 3 ô 3 số đã giúp giải ô số nhanh? Có nhiều hướng tiếp cận. Hãy tiếp cận điểm nóng nhất và đó là sự khác biệt.
Cám ơn quý vị đã quan tâm.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts