NYT Sudoku - Khó - 03/5/2020. X wing của 8, giao khối để có thể ghi chú ...


Sudoku ha - Đam mê - Học hỏi
The New York Times Sudoku - Khó - 03/5/2020. X wing của 8, giao khối để có thể ghi chú 2 cho khối 9 và rất nhiều cặp số ràng buộc nhau để lược giảm số khả dụng. Đó là tất cả mấu chốt để giải ô số Sudoku.
Minh mẫn hơn, nhanh nhạy hơn qua việc giải ô số Sudoku!
Cám ơn quý vị đã quan tâm.
#sudokuha #Sudoku #NYTSudoku
https://www.sudokuha.com or email sudokuha247@gmail.com
Ủng hộ đăng ký kênh để biết các bạn có quan tâm và khích lệ kênh nhé.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts